Regulamin zakupów obowiązuje od 01.01.2020

Regulamin sklepu internetowego

www.nabertronik.pl

SPIS TREŚCI:

1. Informacje o sprzedawcy
2. Postanowienia ogólne
3. Definicje
4. Kontakt ze sklepem
5. Rejestracja w sklepie
6. Zasady realizacji zamówień
7. Formy płatności
8. Sposoby dostawy
9. Reklamacje
10. Prawo odstąpienia od umowy
11. Ochrona danych osobowych
12. Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną
13. Własność intelektualna
14. Postanowienia końcowe

§1
Informacje o sprzedawcy

1. Właścicielem sklepu jest: NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY reprezentowana przez Piotr Nabereżny, Boleszewo 15, 76-100 Sławno, numer NIP 499769776 oraz REGON 384415485.
2. Tel. +48 787 954 057
3. e-mail: biuro@nabertronik.pl

§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.
2. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
3. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.
4. Towary dostępne w sklepie są nowe, używane lub powystawowe.
5. Stan techniczny produktów dostępnych w sklepie jest opisany.

§3
Definicje

1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: NABERTRONIK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PIOTR NABEREŻNY reprezentowana przez Piotr Nabereżny, Boleszewo 15, 76-100 Sławno, numer NIP 499769776 oraz REGON 384415485.
3. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
4. Zamówienie – oświadczenie składane przez Klienta w celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze sprzedawcą.
5. Konto Klienta – konto zakładane w sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
6. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
8. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu.
9. Produkt/Towar – dostępna w sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a sprzedawcą.
10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów zawierana albo zawarta między Klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

§4
Kontakt ze Sklepem

1. Adres sprzedawcy: Boleszewo 15, 76-100 Sławno
2. Adres e-mail sprzedawcy sklep@nabertronik.pl
3. Numer telefonu sprzedawcy: +48 787 954 057
4. Numer rachunku bankowego sprzedawcy:
67 9317 0002 0000 6488 3000 0010
5. Klient może porozumieć się ze sprzedawca za pomocą udostępnianych adresów i numerów telefonów w Regulaminie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach 7:00 -15:00, od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wskazanych przez sprzedającego.

§5
Rejestracja w sklepie

1. Rejestracja w sklepie jest nieodpłatna.
2. Rejestracja nie jest wymagana do dokonania zakupu w sklepie internetowym.
3. W celu utworzenia konta klienta niezbędne jest uzupełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie sklepu.
4. Podczas rejestracji konieczna jest akceptacja Regulaminu.
5. Wypełniony formularz przesyłany jest droga elektroniczną do sprzedawcy.
6. Podczas wypełniania formularza Klient ma możliwość dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola.
7. Zakładając Konto Klienta, Klient akceptuje warunki przetwarzania danych osobowych w celach zawarcia Umowy Sprzedaży, oraz przesyłania informacji droga elektroniczną.
8. Po przesłaniu formularza do sprzedawcy, zostanie odesłana wiadomość zwrotna z potwierdzeniem rejestracji na wskazany w formularzu adres e-mail.
9. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w sklepie.
10. Sprzedający nigdy nie będzie wysyłał wiadomości o podanie hasła do Konta Klienta.
11. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji usunąć konto, poprzez wysłanie stosownej prośby do sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podane w Regulaminie.

§6
Zasady realizacji zamówienia

1. Sposoby dokonywania zamówienia:
a) Poprzez formularz udostępniany na stronie internetowej sklepu (koszyk klienta);
b) Drogą elektroniczną, przesłanie wiadomości na adres e-mail dostępny na stronie sklepu;
c) Telefonicznie na numery podane na stronie internetowej sklepu.

2. Po dokonaniu zamówienia na wskazany adres e-mail zostaje wysyłana wiadomość o statusie zamówienia. W razie wątpliwości sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych osobowych umożliwiających zweryfikowanie Klienta oraz wysłanie towaru.
4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu w momencie złożenia zamówienia.
5. W przypadku wybrania formy płatności przelewem tradycyjnym, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu.
6. Klient wyraża zgodę na wystawianie i wysyłanie droga elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami VAT i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia również sklep do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§7
Formy płatności

1. Metody płatności:
a) Płatność przelewem (przedpłata);
b) Płatność przy odbiorze (odbiór w siedzibie sklepu);
c) Płatność za pobraniem;
d) Płatności elektroniczne i płatności karta płatnicza za pośrednictwem serwisu przelewy24 – szybki przelew bankowy.
2. Ceny przesyłek są wskazane na podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata.
4. W przypadku przedpłaty Klient ma 7 dni na zrealizowania płatności, niedotrzymanie terminu skutkuje anulacją zamówienia.

§8
Sposoby dostawy

1. Przesyłka kurierska, przesyłka do paczkomatu, przesyłka kurierska pobraniowa.
2. Odbiór osobisty pod adresem: Boleszewo 15, 76-100 Sławno.
3. Termin wysyłki jest uzależniony od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu.

§9
Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do sklepu na adres dostępny w Regulaminie reklamowany towar wraz z opisem niezgodności (formularz reklamacyjny). Koszt wysyłki pokrywa Klient.
2. Sklep w ciągu 14 dni podejmie decyzje o reklamacji i odeśle informacje zwrotną.
3. W przypadku uznania reklamacji sklep ponosi koszty przesyłki oraz odsyła wymieniony towar, naprawia na swój koszt lub zwraca pieniądze.
4. W przypadku nie uznania reklamacji, towar zostaje odesłany do Klienta na jego koszt. Za dopłatą możliwa jest naprawa lub wysyłka nowego.

§10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od sporządzenia Umowy Sprzedaży, bez podania jakichkolwiek przyczyn.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia towaru Klientowi.
3. Klient zwraca towar do sklepu na swój koszt.
4. Sklep zwraca środki przy użyciu tej samej formy płatności, jakiej użył Klient.
5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zwrotu sklep sprawdzi stan zwrotu.
6. Klient może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby zdążyć przed terminem wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
7. Oświadczenie może zostać wysłane drogą elektroniczną lub za pomocą tradycyjnej poczty.
8. Jeżeli sprzedawca stwierdzi, że produkt został uszkodzony przez Klienta, może nie wypłacić w 100% kwoty zapłaconej za towar.

§11
Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzani swoich danych w celach marketingowych.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§12
Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną

1. Świadczone usługi:
a) Formularz kontaktowy;
b) Newsletter;
c) Prowadzenie konta klienta.
2. Wymienione usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca ma prawo zablokować Konto Klienta oraz usługi nieodpłatne.
4. Sprzedawca wysyła wiadomość elektroniczną o zablokowaniu usług nieodpłatnych na e-mail Klienta.

§13
Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu bez pisemnej zgody sklepu.

§14
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
3. Informacje o zmianach Regulaminu zostaną przesłane na adres e-mail Klienta podany w formularzu.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
5. Jeżeli Klient nie wypowie umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 4, sprzedawca uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany Regulaminu.