Zwroty i reklamacje

Zwroty – prawo odstąpienia od umowy:

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od sporządzenia Umowy Sprzedaży, bez podania jakichkolwiek przyczyn.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia towaru Klientowi.
3. Klient zwraca towar do sklepu na swój koszt.
4. Sklep zwraca środki przy użyciu tej samej formy płatności, jakiej użył Klient.
5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zwrotu sklep sprawdzi stan zwrotu.
6. Klient może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby zdążyć przed terminem wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
7. Oświadczenie może zostać wysłane drogą elektroniczną lub za pomocą tradycyjnej poczty.
8. Jeżeli sprzedawca stwierdzi, że produkt został uszkodzony przez Klienta, może nie wypłacić w 100% kwoty zapłaconej za towar.

Formularz zwrotu towaru – pobierz

Reklamacje:

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do sklepu na adres dostępny w Regulaminie reklamowany towar wraz z opisem niezgodności (formularz reklamacyjny). Koszt wysyłki pokrywa Klient.
2. Sklep w ciągu 14 dni podejmie decyzje o reklamacji i odeśle informacje zwrotną.
3. W przypadku uznania reklamacji sklep ponosi koszty przesyłki oraz odsyła wymieniony towar, naprawia na swój koszt lub zwraca pieniądze.
4. W przypadku nie uznania reklamacji, towar zostaje odesłany do Klienta na jego koszt. Za dopłatą możliwa jest naprawa lub wysyłka nowego.

Formularz reklamacji – pobierz